MSI모니터27인치
MSI | MSI모니터27인치 | G27C4
화면크기 : 27인치(68~69cm) 최대 해상도 : 1920x1080(FHD) 최대 주사율 : 144Hz 패널 : VA패널 곡면형 : 커브드 화면비율 : 16:9 화면종류 : LED 응답속도 : 1ms
일렌탈료:4000원
상품금액:
배송비:
고객명 :  |  연락처 :
(최소 결제금액 10,000원 이상)